ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο σκοπός της εταιρίας μας είναι η προμήθεια, η τοποθέτηση, αλλά και η μελέτη επιλογής γεωυφασμάτων, γεωμεμβρανών, γεωσυνθετικού αργιλικού φραγμού, γεωπλεγμάτων, ασφαλτόπανων και γενικά κάθε είδους γεωσύνθετου, για ποικίλα έργα Πολιτικού Μηχανικού (οδοποιία, σήραγγες, αεροδρόμια, λιμενικά, αρδευτικά, φράγματα, κτιριακά και άλλες σχετικές εφαρμογές).

Με παρουσία στον χώρο των γεωσυνθετικών υλικών από το 2005 και με πλήθος εφαρμογών και προμηθειών που έχουν καταχωρηθεί στο ενεργητικό μας, είμαστε στην διάθεση σας για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση σας, σε κάθε είδους θέμα που αφορά στην εξειδικευμένη δραστηριότητα μας.

Όλα τα γεωσυνθετικά και μονωτικά υλικά που διατίθενται και εφαρμόζονται από την εταιρεία μας, είναι άριστης ποιότητας και καλύπτονται πλήρως από εν ισχύει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου κατά ISO ή άλλα ισοδύναμα, διεθνώς αποδεκτά, πρότυπα.

 

 

 

 

 

 

 

MACPROOF

Ρωμανού 34

Περαία, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 19

e-mail: info@macproof.gr

Επωνυμία: MACPROOF MIKE

Αρ. ΓΕΜΗ: 149539305000

Διεύθυνση: Ρωμανού 34, ΤΚ: 570 19, ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαχειριστής/ρια: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ του Νικολάου, Ρωμανού 34, ΤΚ: 570 19, ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 23920 39033, 6944 638872

 

screenshot_20200907_at_93601_am