geoplegmataΓεωπλέγματα

Τα γεωπλέγματα χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο των φυσικών υλικών όπλισης δομικών στοιχείων, στην επίλυση συνεχώς περισσοτέρων και πλέον σύνθετων γεωτεχνικών θεμάτων. Χωρίζονται σε μονοαξονικά & διαξονικά (και τελευταίας τεχνολογίας είναι και τα τριαξονικά) και κατασκευάζονται κυρίως από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυεστέρα μ' επικάλυψη από PVC.

 

Τα γεωπλέγματα εφαρμόζονται:

 • Για τον οπλισμό της έδρασης επιχωμάτων σε ασθενές υπέδαφος ή και των ιδίων των επιχωμάτων.
 • Για την κατασκευή τοίχων οπλισμένης γης με απότομα (μέχρι και 90°) πρανή.
 • Για τη δημιουργία οπλισμένων κοκκωδών κεφαλοδέσμων κατανομής φορτίων σε συστοιχίες πασσάλων.
 • Για τον οπλισμό του έρματος ή του υποστρώματος σε σιδηροδρομικά έργα.
 • Για τον οπλισμό ασφαλτοταπήτων επί παλαιότερων ρηγματωμένων ταπήτων για την αποφυγή της "ανακλαστικής" ρηγμάτωσής τους.
 • Για την ενίσχυση της βάσης και υπόβασης οδοστρωμάτων και την απομείωση του πάχους τους για ισοδύναμο κυκλοφοριακό αποτέλεσμα.
 • Για την αντιδιαβρωτική προστασία ασταθών εδαφών, σε φυσικά ή τεχνητά πρανή.
 • Για την αποτροπή αναπήδησης αποκολούμενων τεμαχίων από βραχώδη πρανή.

geogrids_banner

Μονοαξονικά

Με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, είναι συχνά απαραίτητη η όπλιση / ενίσχυση πρανών, έτσι ώστε να είναι ευσταθή. Είναι δυνατή η χρήση χαμηλότερης ποιότητας εδαφικών υλικών και αυτό μπορεί να βοηθήσει ένα έργο κατά τη σχεδίασή του και να μειώσει σημαντικά την επίπτωση στο περιβάλλον, δημιουργώντας εύκαμπτες κατασκευές με τη μικρότερη δυνατή κατάληψη εδάφους.

Η αστοχία φυσικών ή τεχνητών πρανών, είναι ένα σύνηθες πρόβλημα, ειδικά σε συνεκτικά εδάφη ή σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις.

Τα βασικά πλεονεκτήματα με τη χρήση μονοαξονικών γεωπλεγμάτων, είναι:

 • Φιλικά προς το περιβάλλον, περιορίζοντας την παρέμβαση σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
 • Μειώνει την ποσότητα των απαιτούμενων εδαφικών υλικών και επιτρέπει τη χρήση των τοπικών διαθέσιμων εδαφικών υλικών
 • Απλή και γρήγορη κατασκευή
 • Σημαντική μείωση συνολικού κόστους, έναντι των παραδοσιακών μεθόδων
Διαξονικά

Τα διαξονικά γεωπλέγματα είναι κατάλληλα για την όπλιση / ενίσχυση βάσης & υπόβασης, σε ασθενείς κι ανομοιογενείς εδαφικούς σχηματισμούς. Συνδυάζουν μείωση του κόστους της κατασκευής με σημαντικά πλεονεκτήματα σε κοκκώδεις στρώσεις κάλυψης ή υπόβασης.

Τα κύρια πλεονεκτήματα με τη χρήση διαξονικών γεωπλεγμάτων, είναι:

 • Σημαντική μείωση του πάχους του κοκκώδους υλικού, χωρίς μείωση αντοχής
 • Ελαχιστοποίηση των εκσκαφών και διατήρηση των φυσικών αδρανών
 • Βελτίωση της συμπύκνωσης του επιχώματος
 • Έλεγχος διαφορικών καθιζήσεων
 • Γεφύρωση εγκοίλων
Ασφαλτικά Οδοστρώματα

Τα ασφαλτικά οδοστρώματα που υπόκεινται σε βαρέα ή συνεχή φορτία, όπως και οι ρηγματωμένες επιφάνειες λόγω ασθενούς βάσης και τα άκαμπτα οδοστρώματα σκυροδέματος με στρώση ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας, θα ωφεληθούν με τη χρήση ασφαλτικού οπλισμού.

Απαιτούνται προϊόντα τα οποία θα επιμηκύνουν τη ζωή της επίστρωσης, θα μειώσουν τις δαπάνες συντήρησης και το πάχος των ασφαλτοταπήτων, θα περιορίσουν την κόπωση και την αντανακλαστική ρηγμάτωση και τέλος θα μειώσουν τις επιφανειακές αυλακώσεις. Τέτοια είναι τα διαξονικά γεωπλέγματα, αλλά και τα πολυεστερικά γεωυφάσματα οπλισμένα με ίνες ϋάλου.

Η πλήρης ανακατασκευή είναι προφανώς η τελευταία επιλογή και τα διαθέσιμα κονδύλια πλέον είναι μειωμένα και οι ασφαλτικές επιστρώσεις αποτελούν μια προσωρινή λύση, αφού οι ρηγματώσεις μπορεί να επανεμφανισθούν σύντομα.

Τα πλεονεκτήματα, είναι:

 • Μείωση του πάχους του ασφαλτοτάπητα
 • Σημαντική επιβράδυνση της αντανακλαστικής ρηγμάτωσης και μείωση των επιφανειακών αυλακώσεων
 • Αύξηση της ζωής του οδοστρώματος
Αντιδιαβρωτική προστασία πρανών

Η φυσική βλάστηση παρέχει άριστη αντιδιαβρωτική προστασία, εν τούτοις πρόσθετα μέτρα απαιτούνται σε περιοχές εκτεθειμένες σε πλημμύρες, κυματισμούς, όχθες ποταμών, υπερχειλιστές φραγμάτων, αντιπλημμυρικά αναχώματα που υποφέρουν από διάβρωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι απαραίτητο ένα επιπλέον μόνιμο υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας, για να ενδυναμώσει την αντοχή της βλάστησης, να οπλίσει το ριζικό σύστημα και παράλληλα να είναι και καλαίσθητο. Είναι οικονομικότερη εναλλακτική λύση από τις περισσότερες άκαμπτες και αδρανείς επεμβάσεις, είναι φιλική προς το περιβάλλον και παρέχει μια μόνιμη λύση με εύκολη τοποθέτηση.

Δείτε ακόμα...

Γεωυφάσματα
Geomembranes
Γεωμεμβράνες
Geomembranes
GCL
Geomembranes