Αρδευτικό στο Δήμο Εδέσσης

Στο χωριό Μαργαρίτα του Δήμου Εδέσσης, έγινε η στεγανοποίηση υφιστάμενης, τσιμεντένιας δεξαμενής με τη χρήση γεωσυνθετικών υλικών (μη υφαντό γεωύφασμα & γεωμεμβράνη). Η δεξαμενή χρησιμοποιείται για αρδευτικούς λόγους.

Ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών ήταν 1 ημέρα.

bot_image