ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

Εκπαιδευτικό ταξίδι σε συνεργαζόμενα εργοστάσια παραγωγής (Ευρώπης και Ασίας), με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση στην εφαρμογή νέων υλικών.