ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

Τοποθέτηση γεωμεμβράνης από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), πάχους 1,5χλστ. σε έργο της ΔΕΗ στην Ικαρία.