ΙΡΑΚ

Εξαγωγή γεωσυνθετικού αργιλικού φραγμού (GCL), βάρους 5,0 χγρ/μ2 στο ΙΡΑΚ. Η απαιτούμενη ποσότητα ήταν 95.000 μ2.