Γεωυφάσματα​ Γεωμεμβράνες Γεωπλέγματα Γεώσακοι GCL

Αξιόπιστες Γεωσυνθετικές Λύσεις

Ο σκοπός της εταιρίας μας είναι η προμήθεια, η τοποθέτηση, αλλά και η μελέτη επιλογής γεωυφασμάτων, γεωμεμβρανών, γεωσυνθετικού αργιλικού φραγμού, γεωπλεγμάτων, ασφαλτόπανων και γενικά κάθε είδους γεωσύνθετου, για ποικίλα έργα Πολιτικού Μηχανικού (οδοποιία, σήραγγες, αεροδρόμια, λιμενικά, αρδευτικά, φράγματα, κτιριακά, και άλλες σχετικές εφαρμογές).

Υλικά

Τα γεωυφάσματα αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία γεωσυνθετικών υλικών…

Οι μεμβράνες χρησιμοποιούνται ευρέως ως φραγμός υγρασίας (στεγανοποιητικό σύστημα)

Οι γεώσακοι Macproof είναι
κατασκευασμένοι από μη υφαντά
γεωυφάσματα πολυπροπυλενίου, σε
διάφορα βάρη και επιθυμητά μεγέθη.

Τα γεωπλέγματα χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο των φυσικών υλικών όπλισης δομικών στοιχείων, στην επίλυση συνεχώς περισσοτέρων και πλέον σύνθετων γεωτεχνικών θεμάτων.

Γεωτεχνικές Λύσεις

Ασφαλτικές Μεμβράνες

Τσιμεντοειδή

Βιομηχανικά Δάπεδα

Θερμομονωτικά και Ηχοαπορροφητικά Υλικά

Μεμβράνες Στεγανοποίησης (HDPE, EPDM, PVC, FPO κτλ.)

Γεωσυνθετικά Υλικά

Γεωδίκτυα

Γεωυφάσματα

Γεωμεμβράνες

GCL

Γεωπλέγματα

Γεώσακοι

Πρόσφατα Έργα

error: Content is protected !!